Venteliste

Substitutliste

Birgitte Jønsson 26122102

Preben Olsen 61744756

Anne Ulrich 23287004

Kresten Larsen 98 822994/22788017

Tove Sletten 26393011 

Torben Sletten 24660356

Svend Erik Mortensen 20681091

Anna Holm 98 823311/60819079

Jørgen Mathiasen 98801232/29632730

Leif Simonsen 40859066