Venteliste

Substitutliste

Anne Ulrich 23287004  
Ellen Larsen 29288511

Rikke Larsen 98 822994/22788017

Kresten Larsen 98 822994/22788017

Tove Sletten 26393011 

Torben Sletten 24660356

Svend Erik Mortensen 20681091

Anna Holm 98 823311/60819079

Jørgen Mathiasen 98801232/29632730

Leif Simonsen 40859066

Poul Ørum 24208201